Üritused

Sõda Viimsi mõisa all! 19.02

Ka tänavu toimub ajaloolise lahingu taaslasvastus, mille pealkiri on sedapuhku "Lõuna wäerind 1919"Taaslavastuslahing toimub 19. veebruaril kell 13. Üritus on pealtvaatajatele tasuta.

Seekord taaslavastatakse 1919. aasta kevadel toimunud Vabadussõja lahingut Riia-Pihkva kivitee ja Moglino mõisa vahelisel alal enne Pihkva vallutamist eesti vägede poolt.  Lahing toimub Eesti sõjamuuseumi ehk Viimsi mõisa härrastemaja taha jääval alal ning on jälgitav erinevatelt tasanditelt.

Lahingus osaleb sadakond erinevate sõjaajaloo klubide liiget Eestist (40) Lätist, Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt (kokku 80). Korraldajateks on Eesti sõjamuuseum ja Saaremaa Sõjavara Selts koostöös Viimsi valla ja klubiga Front Line.


OLULINE!

Lahingu ala on Viimsi mõisa välisterrassist ja ca 100 m, kuni nõlva alla jääva pargiteeni. Kõige paremini on lahing jälgitav ala külgedelt. Rünnaku suund on nõlva alt üles mõisa poole.

Taaslavastuslahing kestab ca 45 minutit. Lahingu ajal kõlab paukpadruni pauke ja levib suitsu, mis on häiriv sülelastele ja lemmikloomadele. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed ei satuks lahingualale. 

NB! Kuigi tegemist on paukpadrunitega, ei tohi piirdelindist üle ehk sõja territooriumile astuda.


Liikluskorraldusest

Aiandi teel on sõidukiirus piiratud 30 km/h. Liiklust reguleerivad ja parklatesse juhatavad Kaitseliidu vabatahtlikud liiklusreguleerijad. Pargi teel liiklust ei reguleerita. Palume kaubanduskeskuste poolt tulijatel jätta sõiduk keskuste juures asuvatesse parklatesse, mitte Pargi tee äärde. 

PARKIMISSKEEM 


Lisainfo telefonil 621 7410.


Otsi