Üritused

Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum ja Kultuuriministeerium kutsuvad huvilisi arutlema digiteerimise teemal 28.03

Arutelu toimub Kultuuriministeeriumi suures saalis 28. märtsil.

Digiteerimisteemad vaevavad rohkem või vähem pea igat mäluasutust. Paljudes neist jätkuks retrospektiivset digimistööd veel mitmekümneks aastaks, kuid samal kogud pidevalt täienevad ning muutuda võivad nii tehnoloogiad kui ka standardid. Peatselt rakenduva digiteerimise rakenduskava valguses tasub pea igal mäluasutusel läbi mõelda, kuidas digiteerimist oma asutuses kõige efektiivsemalt planeerida ning kuidas korrastada oma töövoogusid, et hoida kokku aega ja raha või digiteerida kogudes leiduvat senisest hoopis kiiremini.Kohtumise raames tutvutakse uue digmisjuhendiga ning oma kogemusi digiteerimisprotsessi planeerimisel ja töövoogude optimeerimisel tutvustavad Eesti sõjamuuseum, Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiiv.


PÄEVAKAVA
  • 10:00 Registreerumine ja tervituskohv 
  • 10:30 Avasõnad
  • 10:40 Täiendatud Museaalide digimise juhendi tutvustus ja arutelu, Joel Leis, Mari Siiner, Martin Sermat, Kanut 
  • 11:20 Eestindades maailma parimat teadmust. FADGI juhendist, Vahur Puik, MTÜ Eesti Fotopärand 
  • 12:00 Ülevaade CD-ETA projekti tegevustest ning sõjamuuseumi töövoogude   auditeerimise tulemustest, Hembo Pagi ja Airi Herm, Eesti sõjamuuseum 
  • 13:00 Lõunasöök 
  • 13:30 Rahvusraamatukogu töövoogude tutvustus, Signe Tõnisson ja Kadri Merila-Koppel, Eesti Rahvusraamatukogu
  • 14:30 Rahvusarhiivi töövoogude tutvustus, Eveli Valts ja Jarmo Nagel, Rahvusarhiiv
  • 15:30 Kokkuvõtted ja aruteluõ
  • Üritus lõppeb kell 16:30  

Kohtumine toimub CD-ETA projekti raames, mida rahastab Interreg Europe. Registreerumine ja lisainfo anu.viltrop@esm.ee või telefonil +372 5665 9118Otsi