Märgitoas esitletakse sõjamuuseumi teenetemärkide kollektsiooni. 20. sajandil teenisid Eesti mehed ja naised Eesti kaitseväe kõrval ka mitme teise riigi sõjavägedes – nii tsaariarmees, Eestit okupeerinud NSV Liidu ja Hitleri Saksamaa sõjavägedes kui ka pärast II maailmasõda USA jt riikide armeedes. Mitme tänaseks surnud eestlasest ohvitseri teenetemärgid on sõjamuuseumis hoiul.

Eesti Vabadusristide, Kaitseliidu Kotkaristide ja Punase Risti teenetemärgi kõrval on väljas ka 1930. aastatel asutatud Riigivapi ja Valgetähe ordenid. Eesti teenetemärke esindavad väljapanekus ka Kaitseliidu, Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi ning nende allorganisatsioonide ametkondlikud teenetemärgid, samuti kaitseväe üksuste ja Kaitseliidu malevate märgid.

Üheks ekspositsiooni ehteks on kindralmajor Aleksander Tõnissoni (1875–1941) teenetemärgid alates tsaariarmees väljateenitud ordenitest ja lõpetades sõjalise koostöö edendamise eest annetatud Euroopa riikide ordenitega. Väljapanekusse kuuluvad ka Nõukogude armee kindralmajori Vello Vare ordenid, Saksa armee Raudristid jt ordenid ja märgid ning USA armees kopteripiloodina teeninud kolonel Enn Tietenbergi ordenid ja medalid. 
 
Suurem osa Eesti Vabariigi teenetemärkidest ja teistest märkidest valmistati Roman Tavasti märgitöökojas. Tavasti töökoja tööde näidised sõdadevahelisest ajast on märgitoa keskel. 

NB! Ekspositsioon on ajutiselt suletud seoses uuendustöödega.
Otsi