Kindral Johan Laidoner

Kindral Laidoner oli 1918–1920, 1924–1925 ja 1934–1940 Eesti sõjavägede ülemjuhataja. Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum asub aastatel 1923–1940 Johan Laidonerile kuulunud Viimsi mõisas. Laidoneri ja tema perekonna mälestus on jäädvustatud mõisahoone teise korruse kahes ruumis.
 
Laidoneri kabinet on ainus ruum mõisas, kus on säilinud 19. sajandi teise poole interjöörielemente aknaid ja ust ümbritseva puitdekoori näol. Kabineti mööbel on pärit sõjavägede ülemjuhataja omaaegsest kabinetist Tallinnas Pagari tänaval asunud sõjaministeeriumist.

Teine ruum annab ülevaate Johan Laidoneri (1884–1953) elust ja tegevusest. Stendid esitlevad tema päritolu, haridusteed, teenistust tsaariarmees ja Eesti sõjaväes, välispoliitilist tegevust nii Eesti esindajana Rahvasteliidu täiskogu istungitel kui ka Rahvasteliidu erikomisjoni juhina Mosuli piirkonnas, aga ka arreteerimist NSV Liidu julgeolekuteenistuse poolt, vangipõlve ja surma. Käsitletakse ka tema isiklikku elu ja poolatarist abikaasa Maria Laidoneri elukäiku.

Välja on pandud Laidoneridele kuulunud esemeid. Väljapaneku pärliks on Johan Laidonerile annetatud teenetemärgid. II maailmasõja ajal õnnestus sugulastel need Eestist välja viia. Eestisse tagasi jõudsid need USA presidendi George W. Bushi vahendusel 2004. aastal. 
Otsi