Kaitseliidu kogumiskampaania

Kogumiskampaania:

Kaitseliit 1990. aastate alguses


Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum kutsub endisi ja praegusi kaitseliitlasi üles annetama muuseumile 1990. aastate alguses Eesti Kaitseliidus kasutusel olnud teenistuse ja väljaõppega seotud esemeid. Üleskutse kehtib ka Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste kohta.

Ennekõike  kogume fotosid, dokumente ja tunnistusi, pisitrükiseid, väljaõppematerjale; riideesemeid, jalanõusid, sümboolikat ja muid varustuse komponente, päevikuid ja mälestusi, aga ka teisi Kaitseliiduga seotud esemeid.

Võtame vastu puhtaid ja korrastatud esemeid. Et muuseumi kogutud materjalide vastuvõturuum on piiratud, palume saata eelnevalt aadressil airi.herm(at)esm.ee loetelu annetatavatest esemetest ja materjalidest. Võtame teiega ühendust ning lepime kokku üleandmise koha ja aja. 

Annetatavad asjad võib kokkuleppel tuua ka oma lähimasse Kaitseliidu malevasse. Iga eseme juures peab olema eseme nimetus, legend (lugu selle eseme kohta) ja annetaja kontaktandmed.

Vastavalt Eesti sõjamuuseumi kogude poliitikale otsustab annetuste vastuvõtmise üle selleks kogunev komisjon. Esemed, mille komisjon otsustab mitte vastu võtta, tagastatakse annetajale.

Kogumiskampaania toimub seoses Kaitseliidu ajalookogu üleandmisega Eesti sõjamuuseumile. Kampaania aktiivne periood kestab kuni võidupühani 23. juunil 2021.


Lisainfo:
peavarahoidja Airi Herm airi.herm(at)esm.ee
telefon 621 7416Otsi