Eesti Sõjamuuseum

Sõjaajaloo konverents 2015

2015. aasta konverentsi kava 01.04

Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseumi sõjaajaloo konverents
Euroopa pärast I maailmasõda: rahvusriikide armeede sünd impeeriumide varemetel
Europe after the First World War: birth of national armies on the ruins of empires

Konverentsi kava Esimene päev: 21. aprill


10.30–11.00   Kogunemine, tervituskohv

11.00–11.10   Hellar Lill, Eesti sõjamuuseumi direktor

Avasõnad

11.10–11.30   Suursaadik dr. Margus Laidre

Sissejuhatus

                     
1. paneel: suhteid ja suhtumisi

Moderaator prof. Kaarel Piirimäe (KVÜÕA)

11.30–11.50   Prof. Ēriks Jēkabsons, Läti Ülikool

The War for Independence of Latvia 1918–1920: relations with neighbours

Läti vabadussõda 1918–1920: suhted naabritega

11.50–12.10   Dr. Mart Kuldkepp, Tartu Ülikool

Baltisaksa poliitiline aktivism, Rootsi ja Soome vahetult pärast I maailmasõda: lepitus ja agressioon

Sweden, Finland and Baltic German political activism of the immediate post-war period: atonement and aggression

12.10–12.30   Dr. Vilma Bukaitė, Leedu Rahvusmuuseum

The attitude of the French military mission (1919–1920) to the statehood of Lithuania

Prantsuse sõjalise missiooni (1919–1920) suhtumine Leedu riiklusse

12.30–12.50   Diskussioon

12.50–14.00   Lõunapaus

2. paneel: relvajõudude ülesehitamine

Moderaator prof. Karsten Brüggemann (Tallinna Ülikool)

14.00–14.20   Edgars Engīzers, Läti kaitseväe akadeemia julgeoleku ja strateegiliste uuringute keskus

Formation of Latvian army: 1918–1921

Läti sõjaväe loomine aastatel 1918–1921

14.20–14.40   Dr. Sergi Tšoli, Kiievi Polütehniline Instituut

Loyalty crisis and formation of national army in Ukraine in context of three Russo-Ukrainian wars

Ukraina sõjaväe loomine ja lojaalsuskriis kolme Vene-Ukraina sõja kontekstis

14.40–15.00   Michał Mackiewicz, Poola Sõjamuuseum

The arsenal of an army reborn: the armament of the Polish Army in 1918–1921

Taassündinud armee arsenal: Poola sõjaväe relvastus 1918–1921

15.00–15.20   Diskussioon

15.20–15.40   Kohvipaus

3. paneel: paramilitarism

Moderaator Toomas Hiio (Eesti Sõjamuuseum)

15.40–16.00   Dr. Dmitar Tasić, Dublini Ülikoolikolledži (UCD) sõjateaduse keskus

Why some states decide to rely on paramilitaries? Yugoslav example after the Great War

Miks mõned riigid otsustavad toetuda paramilitaarüksustele? Näide: I maailmasõja järgne Jugoslaavia

16.00–16.20   Dr. Tomas Balkelis, Vilniuse Ülikool

Paramilitarism in Lithuania: violence, civil activism and nation-making after the Great War

I maailmasõja järgne paramilitarism Leedus: vägivald, omakaitse ja natsiooni loomine

16.20–16.40   Jan-Philipp Pomplun, Berliini Tehnikaülikool

Regions of violence, regions of radicalisation? German paramilitary forces in the Baltic states after the Great War

Vägivalla ja radikaliseerumise piirkonnad: Saksa paramilitaarsed üksused Balti riikides pärast I maailmasõda

16.40–17.00   Diskussioon

17.00             Esimese konverentsipäeva lõpetamine

Teine päev, 22. aprill9.30–10.00     Kogunemine, tervituskohv

4. paneel: sõjajärgsed tulevikuplaanid

Moderaator dr. Eric A. Sibul (Balti Kaitsekolledž)

10.00–10.20   Dr. Matthias Strohn, Londoni Buckinghami Ülikool/ Sandhursti sõjaväeakadeemia

The German army and the conduct of the defensive battle in the inter-war period

Kaitselahing Saksa sõjaväe plaanides ja doktriinides sõdadevahelisel ajal

10.20–10.40   Kapten Aart Nõmm, Kaitseliit

Saaremaa ja Hiiumaa Eesti sõjalistes plaanides

Islands Saaremaa and Hiiumaa in the Estonian military planning

10.40–11.00   Kol-ltn Carlo Cetteo Cipriani, Itaalia õhuvägi

Italian military occupation of Dalmatia from 1918 to 1921, settlement of a part of the Austro-Hungarian Empire

Itaalia sõjaline okupatsioon Dalmaatsias 1918–1921: Austria-Ungari impeeriumi pärandi jagamine

11.00–11.20   Diskussioon

11.20–11.40   Kohvipaus

5. paneel: inimesed ja saatused

Moderaator Dr. Jörg Echternkamp (Halle-Wittenbergi Martin Lutheri Ülikool)

11.40–12.00   Igor Kopõtin, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Punaarmee internatsionaalsed väeosad Vene kodusõjas 1917–1922

Formations of “internationalists” in the Red Army during Russian Civil War (1917–1922)

12.00–12.20   Liisi Esse, Tartu Ülikool/ Stanfordi Ülikooli raamatukogu

From one war to another: the war experience of Estonian soldiers of the First World War and the War of Independence

Ühest sõjast teise: Eesti sõdurite I maailmasõja kogemus ja Eesti vabadussõda

12.20–12.40   Dr. Igor Caşu, Moldova Riiklik Ülikool

The Bessarabian leaders of the national movement of 1917–1918 and their fate under the first Soviet occupation (1940–1941)

1917–1918. aasta Bessaraabia rumeenia rahvusliku liikumise juhid ja nende saatus esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal (1940–1941)

12.40–13.00   Diskussioon

13.00–13.20   Kohvipaus

13.20–13.50   Moderaatorite diskussioon

13.50–14.00   Konverentsi lõpetamine

ca 14.00         Vastuvõtt kõigile osavõtjatele konverentsisaali fuajeesKonverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel. Eestikeelsed ettekanded tõlgitakse inglise keelde ja vastupidi.
Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum  
Mõisa tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond


Telefon: +372 621 7410, +372 621 7418; e-post: info(at)esm.ee

Avatud K-P 11-18, sõjatehnika angaar (Vehema tee 1a) maist oktoobrini R-P 11-18
Otsi