Eesti Sõjamuuseum

Kogumine ja säilitamine

Eesti Sõjamuuseum on kultuuri ja sõjaajaloo uurimiskeskus, mille suur osa tegevusest hõlmab lisaks eksponeerimisele sõjaajaloo pärandi kogumist, säilitamist ja uurimist. Muuseumi ülesandeks on Eesti sõjaajalooliste materjalide ja mälestuste kogumine ning muuseumis arvele võetud museaalide säilitamine, konserveerimine, restaureerimine.

Ajaloost


Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri Muuseumi kogud on uued kogud. Sõjamuuseum asutati 1919. aasta jaanuaris Eesti Vabadussõja ajal. Eesti Vabadussõja Muuseumi, mis hiljem nimetati ümber Sõjamuuseumiks, laialdased kogud hävitati 1940. aastal alanud rüüstamiste ja 1950. aastast alanud süstemaatiliste nõukogudemeelse hävistöö käigus. Vanadest kogudest jäid alles vaid vähesed esemed, mida säilitatakse nüüd Eesti Ajaloomuuseumi kogus. Suuremal hulgal on õnneks säilinud fotosid, mis asuvad Eesti Filmiarhiivis (vt Fotis).

Eesti taasiseseisvumise järel avati 1994. aastal Viimsis Vabadussõja aegse ülemjuhataja kindral Laidoneri muuseum.

Taastamine


Sõjamuuseum taastati 2001. aastal ja võeti üle Viimsis asunud Kindral Laidoneri Muuseum.
Sõjamuuseum on tänapäeval Eesti sõjaajaloo- ja pärandi koguja, säilitaja, uurija ja eksponeerija, Eesti kaitsejõudude ajaloo talletaja. Muuseumikogude täiendamisel peetakse silmas esemete, visuaalsete objektide, artefaktide seotust Eesti sõjaajalooga.

Sõjamuuseum kogub eesti sõjaajalooga seotud materjale. Huvitume materjalidest, mis aitaksid täiendada varasema perioodi sõjaajaloo väljapanekuid ja nõukogude perioodi väljapanekuid. Kogume ka Eesti sõjaajalooga seotud teiste maade materjale.

Ülevaade


Muuseumikogud sisaldavad
  • üle 30 000 foto ja negatiivi;
  • üle 400 vormi ja nende osa;
  • 550 vormitunnust;
  • üle 400 teenetemärgi;
  • 1000 topograafilist kaarti;
  • 40 000 säilikut arhivaale;
  • rohkem kui 7500 erialaraamatut raamatukogus.
Kui on spetsiifiline huvi kogus oleva museaali või arhivaaliga tutvumiseks, võta eelnevalt muuseumiga ühendust ja anna oma soovist teada.


Lisainfo:

Airi Herm, e-post: airi.herm(at)esm.ee
Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum  
Mõisa tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond


Telefon: +372 621 7410, +372 621 7418; e-post: info(at)esm.ee

Avatud K-P 11-18, sõjatehnika angaar (Vehema tee 1a) maist oktoobrini R-P 11-18
Otsi