Fotojaht

Eesti sõjamuuseumi fotojaht 

"Sõja jälgedes"


23.04 - 31.05.2021


Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum koostöös Naiskodukaitsega kutsub üles pildistama läbi aegade Eesti pinnal peetud sõdadega seotud pärandit ning kõikvõimalikke sõjalise otstarbega ajaloolisi rajatisi.

Fotojaht kestab tänasest kuni 31. maini 2021 ja kutsub jäädvustama Eesti pinnal läbi aegade toimunud sõjategevuse pärandit ja militaarrajatisi. Konkursile on oodatud fotod Vabadussõja mälestussammastest ja muudest monumentidest, kindlustustest, kaevikutest, metsavenna punkritest, lahingupaikadest, kõikvõimalikest sõjalist otstarvet omanud hoonetest ja muudest rajatistest – loetelu pole lõplik.

Fotode hindamiseks toimub juuni alguses rahvahääletus sõjamuuseumi Facebooki lehel. Paralleelselt ütleb oma sõna fotograafia ja kaitsevaldkonna ekspertidest koosnev žürii. Oma lemmikule panevad eriauhinnad välja sõjamuuseum, Naiskodukaitse, Kaitseliit, kaitsevägi, kaitseväe värbamiskeskus ja riigi kaitseinvesteeringute keskus.

Auhindade seas on ka eraldi noortekategooria, et tunnustada laste ja noorte ajaloohuviga kombineeritud fotograafiaharrastust.

Fotojahilt laekunud parematest piltidest on plaanis koostada sõjamuuseumi 2022. aasta kalender.


Fotojahi reeglid

 • Fotod peavad kujutama Eesti pinnal toimunud sõjategevuse pärandit ja militaarrajatisi.
 • Fotosid ootame ajavahemikus 23. aprill kuni 31. mai 2021 kell 23:59.
 • Fotod tuleb saata fotojaht(at)esm.ee soovitavalt failiedastuskeskkonna lingina (WeTransfer, Dropbox vms)
 • Fotodele tuleb lisada järgnev info:
  • mis objekt on pildil;
  • objekti asukoht;
  • foto tegemise aeg;
  • autori ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, e-maili aadress, telefoninumber. 
 • Võitjate nimed avalikustatakse. 
 • 3. juunil 2021 avaldatakse fotod Eesti sõjamuuseumi Facebooki lehel ja algab publiku hääletus, mis kestab ajavahemikus 3. juuni kuni 10. juuni 2021. Samal ajal hindab fotosid ka ekspertidest koosnev žürii. Võitjad kuulutatakse välja 15. juunil sõjamuuseumi Facebookis ja kodulehel.
 • Auhinnakategooriad: 
  • Facebooki rahvahääletuse võitja;
  • žürii auhind;
  • sõjamuuseumi töötajate lemmik;
  • Naiskodukaitse, Kaitseliidu, kaitseväe, kaitseväe värbamiskeskuse ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse eriauhinnad;
  • noorte kategooria eriauhind parimale alla 18-aastasele fotograafile;
  • kõige rohkem objekte pildistanud osaleja.
 • Valik fotodest avaldatakse sõjamuuseumi 2022. aasta kalendris.
 • Osaleda võivad kõik, välja arvatud fotokonkursi korraldajad ja žüriiliikmed ning nende pereliikmed.
 • Konkursile esitatavate fotode arv ei ole piiratud. Tööd võib esitada korraga või ükshaaval.
 • Esitatavate tööde lühem külg peab olema vähemalt 2000 px. Pildistada võib nii profikaamera kui nutitelefoniga.
 • Fotode töötlemine on lubatud, kuid seejuures tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.
 • Pildistada tohib ainult objekte, mille puhul see on seadusega lubatud.
 • Osaleja vastutab täielikult enda ja fotode kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et on konkursile saadetud tööde autor.
 • Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei haaku konkursi teemaga, kus ei ole märgitud korrektseid osaleja andmeid, kus osaleja on esitanud valeandmeid. Korraldajate otsus ei kuulu vaidlustamisele.
 • Korraldajal on õigus kõrvaldada konkursilt tööd, mis ei vasta organisatsiooni eetikale.
 • Korraldaja jätab endale õiguse teha konkursi tingimustes muudatusi.
 • Korraldajatel on õigus küsida autorilt täiendavat infot objekti ja võtteolukorra kohta.
 • Konkursile fotode esitamisega annab autor Eesti sõjamuuseumile loa nende tasuta kasutamiseks piiramatu aja jooksul oma kodulehel, sotsiaalmeedias, trükistes ja muudes materjalides ning õiguse foto oma kogusse vastu võtta ja seda säilitada.
 • Fotojahile fotode saatmisega nõustub autor fotojahi reeglitega.
 • Küsimuste korral kirjutage palun aadressile fotojaht(at)esm.ee.

Otsi